Hľadáme
prepravcov!


Sme profesionálna transportná firma so špecializáciou sa na kompletné náklady po celej Európe s odbornou znalosťou v disponovaní kamiónov.

Hľadáme prepravcov na rozšírenie nášho vozového parku na prepravy do koliečka naprieč celou Európskou úniou s fixnými prepravcami,s ponukou profesionálneho disponovania,účtovníctva a atraktivity v životnom prostredí vrátane krátkej doby platenia pre dopravcov.

Ponúkame nasledujúce prepravy do koliečok v týchto smeroch:

  • Francúzsko – Veľká Británia
  • Francúzsko – Taliansko
  • Taliansko – Nemecko
  • Taliansko – Veľká Británia
  • Taliansko – Španielsko
  • Španielsko – Veľká Británia
  • Španielsko – Nemecko
  • Nemecko – Veľká Británia

Máte záujem?

Prosim, kontaktujte nas!